Despre noi

Asociația Absolventilor Universitatii „1 Decembrie 1918 Alba Iulia” are ca scop este dezvoltarea unui mediu de relaţionare şi informare în favoarea absolvenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Comunitatea noastra va fi expresia valorilor pe care ni le-am însușit pe băncile facultății: respectul pentru diversitate, deschidere față de noutate, dinamism, spirit de voluntariat. Pe langa programele dedicate întăririi relațiilor dintre absolvenți, asociatia pune la dispoziția Universității experiența, abilitățile și creativitatea pentru promovarea imaginii instituției, sprijinirea îmbunătățirii continue a învățământului superior de stat albaiulian, atragerea de resurse si parteneriate pentru a susține inovația și excelența. Asociația este alături de studenții instituției prin realizarea cadrului necesar stimularii competitivității, asigurarea premierii performanțelor, încurajarea pregătirii profesionale și consilierea acestora precum și stimularea acestora către activități de voluntariat spre completarea pregătirii profesionale și acumularea de experiență.

Membri fondatori ai asociației sunt:

  • Dima Cristian
  • Govoreanu Călin – Gabriel
  • Roman Ana – Maria
  • Zaharia Diana
  • Zaharia Dragos – Gheorghe

 Asociația Absolventilor Universitatii „1 Decembrie 1918 Alba Iulia” este membră a Fundației VOLUM.

Conducerea Asociației Absolvenților
Structurile de conducere ale Asociației sunt: adunarea generală, consiliul director și cenzorul. Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, alcătuit din totalitatea membrilor săi. Consiliul director este format din 3 membri și asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. Consiliul Director are urmatoarea componență nominala:

  • Președinte – Ana Cosma
  • Vicepreședinte – Sebastian Băeșan
  • Secretar – Cenan Claudia